Sinds december 2008 ben ik lid van de kunstkring Artimosa.

 

De kunstkring Artimosa is een vereniging van ruim 40 kunstenaars en bestaat uit zowel beroeps als ook vrijetijdskunstenaars. De kunstkring werd opgericht in oktober 1984.

Het doel van de kunstkring is het organiseren van activiteiten, die zowel het beoefenen als wel het onder de aandacht brengen van beeldende kunst bevorderen.

Zo organiseert de tentoonstellingscommissie 2 x per jaar een tentoonstelling in - wat van af de oprichting ons thuishonk is geworden - het gemeentehuis te Reuver.

Ook zorgt deze commissie voor de aankleding van bedrijven in Reuver in de vorm van kunstuitleen, te noemen vallen Jalema, Hovuma en restaurant ''t Raodhoes.

 

De excursiecommissie organiseert 2 keer per jaar - in voor- en najaar - een excursie naar een belangwekkende tentoonstelling in binnen- of buitenland. Meestal komen hiervoor steden als Brussel, Antwerpen, Keulen, Dusseldorf, Rotterdam, Amsterdam in aanmerking. Niet onlogisch natuurlijk omdat in dit soort steden meestal de grote tentoonstellingen opgezet worden.

 

De modeltekengroep komt op donderdagmiddag bij elkaar om - dat blijkt al uit haar naam - te tekenen naar levende modellen, naakt zowel als gekleed.

 

Verder vinden er diverse wisselende activiteiten plaats die zich altijd bewegen op het gebied van tentoonstellingen en kunstzinnige activiteiten. 

 

 

25 jarig Jubileumtentoonstelling

26 september 2009 t/m 13 december 2009

 

De Jubileumtentoonstelling in d''n Horstgraaf (Maria Auxiliatrix) te Venlo is onder bijzonder grote belangstelling  op 26 september 2009 geopend door de heer drs. B. Oord burgemeester van Beesel.

De gasten werden verwelkomd door de heer Ton Borghs, waarbij hij Marianne van Beersum- Keulards die de expositie samen met Kunstkring Artimosa had opgezet en ingericht, een prachtige bos bloemen uitreikte. Inleider Willebrord de Winter gaf een bijzonder interessante inleiding die veel weg had van een college kunstbeschouwing. Kunstkring Artimosa werd achteraf door vele aanwezigen gevraagd of deze inleiding ter beschikking kwam, hetgeen heel wat zegt over de indruk die het betoog gemaakt heeft. Voorzitter Luç Steeghs gaf in een kort betoog een overzicht van hoogtepunten die de Kunstkring de afgelopen 25 jaar gekend heeft. Els Denessen tenslotte zorgde voor een geweldige muzikale omlijsting op harp.

De tentoonstelling trok veel publiek, en de belangstelling voor de getoonde kunstwerken was zeer groot.